List Jana Grocholskiego do Hieronima Sanguszki, Tereszki, 23.02.1780

Dodaj komentarz