† 27.V.1425

Pleban Białego Kościoła i Biskup Płocki. Pochowany pod katedrą w Płocku (o jego działalności ustawodawczej i organizacyjnej 1396-1425 St. Zahorowski)