Maria z Grocholski Sobańska – żona Hieronima z siostrą – Heleną Grocholską. Lido 1912 r.

Dodaj komentarz