Maria z hr. Grocholskich Hieronimowa Sobańska (1879-????) – córka Stanisława. [Zdjęcie otrzymane dzięki uprzejmości Włodzimierza Grocholskiego]

Dodaj komentarz