Michał Adam Grocholski herbu Syrokomla, pseudonimy „Adam”, „Biskup” (ur. 24 grudnia 1929 w Falentach pod Warszawą) – hrabia, polski urzędnik konsularny.

Syn płk. Adama Remigiusza Grocholskiego i Barbary ze Światopełk-Czetwertyńskich. Otrzymał domowe wykształcenie. W czasie okupacji był harcerzem 16. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, w powstaniu warszawskim żołnierzem w stopniu strzelca Szarych Szeregów w IV Obwodzie „Grzymały” (Ochota) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej, następnie w Grupie „Kampinos”. W latach 1953–1983 pozostawał w kręgu zainteresowania Służby Bezpieczeństwa.

Po przemianach ustrojowych pełnił funkcję konsula generalnego RP w Chicago (1992–1996).

Michał Grocholski w Archiwium Historii Mówionej