Warszawa, 1947-01. Proces Ksawerego hr. Grocholskiego i innych członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (10-14 stycznia). Oskarżonych o przekazywanie informacji ważnych dla bezpieczeñstwa pañstwa ambasadorowi obcego mocarstwa skazano na kary œmierci (Grocholskiego, urzêdnika MSZ Waldemara Baczaka, kapitana KBW Witolda Kalickiego) i wiêzienia (Krystyna Kosiorek). Nz. odczytywanie wyroku.
bb/gr
PAP

Warsaw, Jan. 1947. The trial of Count Ksawery Grocholski and other members of the Freedom and Independence (WiN) organisation held between Jan. 10 and 14. Accused of passing state secret information on to an ambassador of a foreign power they were sentenced to death (Grocholski, Foreign Ministry emplyee Waldemar Baczak and Military Police Captain Witold Kalicki). Krystyna Kosiorek was given a prison sentence. Pictured: the reading out of the verdict.
bb/gr
PAP

Dodaj komentarz