Ściągnij Roman Aftanazy – Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Podberezie (PDF)

Mapa Podberezia otrzymana dzięki uprzejmości p. Krzysztofa Kownackiego, salve potomka Maryna – Kajetana Grocholskiego i Wandy Antoniny z Bohdanowiczów Grocholskiej.

Otrzymano dzięki uprzejmości p. Krzysztofa Kownackiego, potomka Maryna – Kajetana Grocholskiego i Wandy Antoniny z Bohdanowiczów Grocholskiej.