Polowanie w ordynacji dawidgródeckiej ksiecia Karola Radziwiłła.
m.n., 1931 r.

Dodaj komentarz