Polowanie w ordynacji dawidgródeckiej ksiecia Karola Radziwi³³a.
m.n., 1931 r.

Dodaj komentarz