Ksiądz dziekan Kazimierz Dudek w rozmowie z Ukrainką pamiętającą mauzoleum Grocholskich, wznoszące się za jej dzieciństwa (według jej słów do 1938 r.) na skale nad Bohem. Mieszkanka Strzyżawki wspominała także imiona Zofii i Tadeusza hr. Grocholskich, właścicieli Strzyżawki, przekazane jej przez matkę. Strzyżawka koło Winnicy, Ukraina, lipiec 2003 r. Fot. Henryk Grocholski

Dodaj komentarz