Mieszkanka Strzyżawki, nauczycielka, mająca bardzo duży zasób wiedzy o rodzinie Grocholskich przekazany przez dziadka – Maksyma, będącego pracownikiem służby Tadeusza hr. Grocholskiego – syna Henryka. Strzyżawka koło Winnicy, Ukraina, lipiec 2003 r. Fot. Henryk Grocholski

Dodaj komentarz