Grocholski Job-Jakub

Najmłodszy syn Łukasza (VIII pokolenie) i Doroty z Żelanki jest 1617 dworzaninem Mikołaja z Komorowa Strusa star chmielnickiego pozostającego natenczas w niewoli moskiewskiej i przez jego żoną Zofią z Orzechowa mianowany pełnomocnikiem do sprzedaży dóbr w -?-. W 1626 tenże Strus już halicki, ?niaty?ski, lubecki i chmielnicki star. zostawia mu m. Sidorów z zamkiem i…