Grocholski Michał (1705 – 1765)

Wyjątki z Testamentu Michała z Grabowa Grocholskiego (ur. 1704) Sędziego Ziemskiego Bracławskiego W Imie Oyca i Syna y Ducha świętego, Przenajświętszey w Trzech Osobach niewidzialney Trójcy, która niech będzie pochwalona na wieki wieków Amen. Ja, Michał z Grabowa na Hrycowie Grocholski, Sędzia województwa Bracławskiego, gdy z woli i Łaski Boskiej, dnia Piątego Miesiąca Marca, Roku…