Wanda z Zamoyskich Stanisławowa Grocholska. Pietniczany. Ok. 1910 r.

Dodaj komentarz