Podberezie, stoją Al. Sumowski, Mar. Grocholska, Kaziemierz Peretiatkowicz, Witold Wigura. Siedzą Janina Sumowska, Zula Osten-Ostatkiewiczowa Grocholska 1910 r.

Dodaj komentarz