Zofia z hr. Zamoyskich Tadeuszowa Grocholska. Na balu kostiumowym u Franciszków Potockich, Kraków 1912 r. Zofia Grocholska wystąpiła w stroju prababki Izabelli z Flemingów Czartoryskiej Generałowej Ziem Podolskich

Dodaj komentarz