Грохолиський (Grocholski) Міхал Анджей (1705-1768)

ҐРОХОЛЬСЬКИЙ (Grocholski) Міхал Анджей (1705-1768) – військовий, політичний і громадський діяч. Походив з давнього шляхет¬ського роду герба Сирокомля (Syrokomla), гні¬здом якого були Ґрохоліце Сандомирського воєв. Іншим родовим маєтком був Ґрабув, і тому деякі Ґрохольські писалися «з Ґрохоліц», а деякі – «з Ґрабува». Засновником т. зв. «головної», або «воєводської» лінії роду, до якої належав Ґ., був…