Грохолиський (Grocholski) Ремігіуш Адам (1888-1965)

ҐРОХОЛЬСЬКИЙ (Grocholski) Ремігіуш Адам (1888-1965) - військовий діяч; псевд.: Brochwicz (Брохвіч), Miś (Місь), Doktor (Док¬тор), Inżynier (Інженер), Waligóra (Валіґура). Народився 22.VIII.1888 у Стрижавці Вінниць¬кого пов. Був сином → Тадеуша та гр. Зофії із Замойських. Закінчив гімназію в Одесі й історико-філологічний фак. Петербурзького ун-ту. Кілька років лікувався від туберкульозу в Закопаному й Давосі. Потім працював у…