Грохолиський (Grocholski) Станіслав Вінценти (1835-1907)

ҐРОХОЛЬСЬКИЙ (Grocholski) Станіслав Вінценти (1835-1907) - громадський діяч. Наро¬дився 8.VIII’ в П’ятничанах Вінницького пов. Був сином Генрика і → Ксавери з Бжозовських, братом → Тадеуша й → Марії Чарториської. За¬кінчив Петербурзький кадетський корпус. Слу¬жив у Кірасирському кінному гвардійському полку, 6.ІХ.1855' вступив у дворянський полк. За умовами родинного поділу батьківського спадку (1892) отримав П’ятничани, Стадницю, Михайлівку,…