Грохолиський (Grocholski) Тадеуш Пжемислав Міхал (1839-1913)

ҐРОХОЛЬСЬКИЙ (Grocholski) Тадеуш Пжемислав Міхал (1839-1913) - живописець і графік, громадський діяч. Народився 3.V’ в П’ятничанах Вінницького пов. Був сином Генрика та → Ксавери з Бжозовських, братом → Станіслава й → Марії Чарториської. Закінчив школу юнке¬рів у Петербурзі (1859), став поручиком кінної гвардії. Звільнений зі служби, виїхав 1860 р. на малярські студії до Парижа, де…