005_sanie_tadeusz_stanislaw_zofia_dzieci_strzyzawka_1907