Słownik Biograficzny autorstwa pani Wiktorii Kolesnik