Czerwona

Zdjęcia ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Więcej o majątku w Czerwonej...

Kołodno

Zdjęcia ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Więcej o majątku w Kołodnie...