Zdjęcia otrzymane od p. Danuty Czader z d. Żurek – wnuczki Janiny Paderewskiej z d. Grocholskiej