550 lat Kościoła we Wszechświętych fundacji Grocholskich z Grocholic