Adam Remigiusz Grocholski, Planta ok. 1938 roku (2/2)