Grocholska Maria (1833 – 1928)

CZARTORYSKA Maria Cecylia z Grocholskich, w życiu zakonnym siostra Maria Ksawera od Jezusa (1833-1928) - działaczka religijna. Urodziła się 29.ХІ. w Piatnyczanach powiatu winnickiego Była córką Henryka i → Ksawery z Brzozowskich, Siostrą → Stanisława i → Tadeusza Grocholskich. Uczyła się w pensjonacie sióstr Sacre Coeur we Lwowie i pensjonacie Serca Jezusa w Turynie. З0.Х.…

Grocholski Jeremi (1927 – 2018)

Wspomnienie o Jeremim Grocholskim. Jeremi Grocholski syn Zdzisława i Marii z Sołtanów, urodził się 8 lutego 1927 r. w pałacu Pod Czterema Wiatrami w Warszawie jako dziewiąty z dziesięciorga dzieci Zdzisława i Marii z Sołtanów. Zdzisław Grocholski był właścicielem majątku ziemskiego Pietniczany koło Winnicy, lecz gdy majątek ten został utracony po rewolucji bolszewickiej, rodzina przedostała…

Zofia Strzałkowska – Szkoła w moich wspomnieniach

Zofia Strzałkowska 1903-1989 - siostra Maria Inez od P. Jezusa Ukrzyżowanego, nazaretanka - pochodziła z rodziny ziemiańskiej o głęboko zakorzenionych tradycjach patriotycznych. Dziadek Jan Kamieński to powstaniec 1863 roku, zesłany na Syberię z towarzyszącą mu córką Stanisławą - przyszłą matką Zofii i młodszego jej brata Kazimierza. Lata najwcześniejsze upływały dzieciom w serdecznej atmosferze rodzinnego dworu…