Barbara z Czetwertyńskich Grocholska z synem Piotrem. Warszawa ok. 1969 r.