2019-10-14

Grocholski Michał Andrzej (1705 – 1768)

GROCHOLSKI Michał Andrzej (1705-1768) – działacz wojskowy, polityczny i społeczny. Pochodził ze starego szlacheckiego rodu herbu Syrokomla, gniazdem którego były Grocholice woj. Sandomierskiego Inną posiadłością rodową […]
2017-07-16

Wywiad z Barbarą Grocholską-Kurkowiak

Ojciec dostał nie wiem ile kul, w ręce, w brzuch i w nogę. Wynieśli go. Przebrali go za cywila, bo ojciec był w mundurze. Jak ktoś […]