Eleonora hr. Traun-Abensperg hr. Józefowa Zamoyska zm.2.06.1882 Ober-Sanet-Veit