Żona Stanisława Grocholskiego Wanda z Zamoyskich w piatniczańskim pałacu Grocholskich (balkon od strony parku)*

Żona Stanisława Grocholskiego Wanda z Zamoyskich w piatniczańskim pałacu Grocholskich (balkon od strony parku)*

Żona Stanisława Grocholskiego Wanda z Zamoyskich w piatniczańskim pałacu Grocholskich (balkon od strony parku)*