List Tadeusza i Stanisława Grocholskich do ich siostry Marii (od 7.XII.1848 z Genewy) (спр. 4, арк. 44-45** )

List Tadeusza i Stanisława Grocholskich do ich siostry Marii (od 7.XII.1848 z Genewy) (спр. 4, арк. 44-45** )

List Tadeusza i Stanisława Grocholskich do ich siostry Marii (od 7.XII.1848 z Genewy) (спр. 4, арк. 44-45** )