Początek

Stąd początek swój wzięły tego herbu znaki;
Szykował król Łokietek wojsko na Prusaki,
Jeszcze żyli w pogańskich zabobonów nocy,
Kiedy jeden zuchwalec czując się na mocy,
Krzyknie z gardła, stanąwszy między wojski dwoma:
„Niechaj się pojedynkiem ze mną bije, kto ma
W swoim ufność Jezusie, jeśli jemu zdole,
Bogu, w którego wierzę, to pokaże pole,
Któremu nie mogę dać piękniejszej ofiary,
Tu i rycerskiej cnoty, tu próba i wiary”.
Tak bluźnieł z Goliatem jeden w polu szczerem
Hardy Niemiec, dobytym machając rapierem,
Jako kiedy komu psi za uszyma skomlą.
Nie stoi żołnierz, co go zwą Syrokomlą,
Herbu Abdank, lecz konia ostrogami zwiera
Więc kiedy ten bluźnierz umierać napiera,
Niech mrze; i uzbroiwszy świętym piersi krzyżem,
Jako lew, on impetem uderzy się chyżem,
Aże tamten od głowy na szkaradem frezie
Siedział do stopy nożnej w hartownym żelezie,
Utopiwszy kopią w piersiach jego szkapie,
Zsadzi na ziemię i wnet było po herapie,
Gdyż pierwej zbędzie głowy, pierwej dusza rzygnie,
Nim ciężki zbroją Niemiec na nogi się dźwignie.
Stąd od króla za dzieło rycerskiej roboty
Bierze krzyż Syrokomla do Habdanku złoty.