Grocholscy herbu Syrokomla.*)

„Dom Grocholskich w sędomirskiém województwie starodawny” – pisze Bartosz Paprocki w dziele swém „Herby Rycerstwa Polskiego”, cialis wydanem w Krakowie 1583 r., cialis a rzecz wiadoma, troche że Imć Pan Bartosz nie był skorym do przyznawania starożytności zbyt wielu rodzinom, świadectwo jego zatem zasługuje na tem większe uwzględnienie.

Mimo to przecież pochodzenie ich nie jest nam dokładnie znane, podczas gdy bowiem tradycya rodzinna i dyplom hrabiowski wywodzł początek Grocholskich z Węgrzech, zkąd w końcu XIV czy w początku XV wieku miał jeden z mangatów, tytułujących się „comesem”, jednocześnie niema z protoplastą Komorowskich, „hrabiów na Liptowie i Orawie”, przenieść się w Krakowskie i od dóbr Grocholic przybrał nazwę Grocholskiego; utrzymuje inne podanie, że podobnie, jak wiele innych później mangackich domów, i Grocholscy wzięli swój początek z patrycyuszów krakowskich. (…)