Rodzina małopolska z Grocholic w pow. Sandomierskim tak nazwana, na Wołyniu i Podolu rozrodzona, z której jedna linia otrzymała tytuł hrabiowski w Rossyi 26 maja 1881 roku; rzekomo mając pochodzić od rodziny Komorowskich h. Korczak r. 1469 tytułem hrabiowskim węgierskim i czeskim na Liptowie nadanych. Z nich JAKÓB Z GROCHOLIC, kanonik krakowski 1451, fundator kościoła w Wszechświętym 1460.
BERNARD, kanonik krakowski 1471.
HIERONIM EZECHIEL, dr. teol. 1647, prowincyał OO. Dominikanów prowincyi ruskiej 8. 9. 1644-8.
ANDRZEJ, rotmistrz król. 1664. MICHAŁ, rotmistrz chor. Pancernej 4. p. wójsk kor. 1752-66, regimentarz partyi ukraińskiej 1735 do 1737, fundator OO. Dominikanów w Winnicy 1758 i kaplicy w Tereszkach.
ANTONI, rotmistrz kawal. narod., kaw. św. Stanisława 5.5.1790.
JAN DUKLAN rotmistrz kawaleryi narod. 1783, starosta zwinogrodzki 1788, oboźny polny kor. 1790, generał-lejtant wójsk kor. 1792, kaw. św. Stanisława 1787, Orła b. 25.4.1792.
FRANCISZEK, miecznik w. kor. 5.5.1775, konsyliarz targowicki 1792, kaw. św. Stanisława 9.11.1776, Orła b. 1778, + we wrześniu 1792.
MICHAŁ, rotmistrz kawaleryi narod. 1789, starosta zwinogrodzki 1790, kaw. św. Stanisława 1789, Orła b. 1792, prezes sądu głównego gub. Podolskiej, +14.10.1833 w Strzyżawce.
JAN NEPOMUCEN, starosta tyt. trembowelski 1791, prezes sądów główn. Podolskich, +1849.
MIKOŁAJ, fundator PP. Wizytek w Kamieńcu, marszałek szlachty gub. 1811-1814, a gubernator cywilny podolski 1814, ces. ross. rzecz. rajny radca 1830, +19.1.1864 w Kamieńcu. -Senator od 1774-1794.
MARCIN, rotmistrz chor. pancernej 1766, kasztelan 8.8.1774, a wojewoda bracławski 20.10.1790, kaw. św. Stanisława 26.3.1776, Orła b. 1777, ces. ross. tajny radca 1803, +28.10.1807 we Lwowie.
+ JOB JAKÓB Z GROCHOLIC I GRABOWA GROCHOLSKI, +1637 pan na Grocholicach, dożywotnik Pietniczan 1630, zaśl. Elżbietę z Dzielina Dzielińskich h. Giesz.
Syn: + STEFAN Podstoli bracławski, zaśl. Katarzynę Konstancyę z Pełków h. Radwan.
Syn: + LUDWIK JOB, cześnik dobrzyński 1723, zaśl. Justynę z Leniewiczów h. Półkozic.
Syn: + MICHAŁ, ur. 1704, cześnik 1730, sędzia ziemski bracławski 1744, elektor 1764, porucznik chor. Pancernej ks. Janusza Wiśniowieckiego, poseł sejm., fundator OO. Dominikanów w Winnicy 1758 i kaplicy w Tereszkach. Regimentarz partyi ukraińskiej 1735-7, rotmistrz chor. pancernej 4 p. wójsk kor. 1752-66, zaśl. Annę z Radzimińskich h. Lubicz, panią na Pietniczanach i Woronowicy w pow. bracławskim, córkę Michała, stolnika czernichowskiego i Kamińskiej h. Ślepowron.
Syn: + MARCIN, ur. 1737, +28.10.1807 we Lwowie, pan na Hrycowie, Sabarowie, Seroczynie, Stepanówce, Woronowicy, Sudyłkowie, Strzyżawce, Pietniczanach, Kołomyjówce, Michałówce, Stadnicy, pan emfiteutyczny na starostwie pułtowieckim 1775-1807, chorąży zwinogrodzki 1760, winnicki 1762, bracławski 1772, rotmistrz chor. pancernej 1766, kasztelan 8.8.1774, a wojewoda bracławski 20.10.1790, kaw. św. Stanisława 26.3.1776, Orła b. 1777, ces. ross. tajny radca 1803, zaśl. Celinę z Chołoniewskich h. Korczak, córkę Adama na Ometyńcach, rotmistrza chor. pancernej, kasztelana buskiego, starosty dubieńskiego i Salomei z Kątskich h. Brochwicz.
Synowie: 1. + MICHAŁ, ur. 1765, +14.10.1833 w Strzyżawce, pan na Pietniczanach, Hubczu, Kupinie, Śliźniowie, Kniaży, Andryaszówce, Antonówce, Kajetanówce, Kośnicy małej w pow. Jampolskim, star. zwinogrodzki 1790, rotmistrz kawaleryi narod. 1789, kaw. św. Stanisława 1789, Orła b. 1792, zaśl. Maryę Annę z Śliźniów h. Wł., córkę Rafała na Dzieniątkowicach, Połonce, Wolnej, Kostykach, Osonie i Dziedziłowicach, instygatora w. lit., starosty krewskiego, generał-adjutanta buławy w. lit. kaw. św. Stanisława, konsyliarza rady nieustającej i Tekli z Śliźniów h. wł., podkomorzanki słonimskiej.
Syn: + HENRYK CYPRYAN IGNACY, ur. 1802, +1866, pan na Pietniczanach z przyl., zaśl. Franciszkę Ksawerę z Brzozowskich h. Belina, córkę Karola na Sokołówce, Obodówce, Czobotażce, Lewkowie, Cybulówce, Krzykliwcu, Rakułowie, Szlakowie, Iłówce, Tarnawce, Brzozowie, Kryniczce, Janowie, Krzyżolinie i Łomaczyńcach na Podolu, marszałka szlachty pow. olhopolskiego i generałówny Ksawery Trzecieskich h. Strzemię.
Dzieci: 1) MARYA, ur. 1833, zaśl. 30.10.1851 w Paryżu Witoldowi ks. Czartoryskiemu, h. Pogoń lit., +14.11.1865 w Algierze, porucznikowi kr. hiszpańsk. p. piechoty Reina Gubernadora 1848. Obecnie jako siostra Marya Ksawera od Jezusa, Karmelitanka bosa, profoska 14.4.1877 w Krakowie.
2) HELENA, ur. 1845, zaśl. 1872 Janowi Brzozowskiemu h. Belina, +27.3.1908 w Krakowie, właść. Dóbr Popieluchy, Cybulówka, Kozińce, Kunicze, Lawińce w pow. Bracławskim, Kiedrasówka, Salomejówka i Olszanka w pow. Berszadzkim, Lewków, Cubotarka, Sokołówka, Krzykliwiec, Tarnawka w pow. olhopolskim, Łomaczyńce, Korniki w pow. Nowouszyckim, Złówka, a Wohyń w król. Polskiem.
3) STANISŁAW WINCENTY A PAULO KAROL MICHAŁ, ur. 1835, +6.3.1907 w Monachyum, pan na Pietniczanach, Wójtowcach, Wołodówce i Potoku w pow. Bracławskim, Stadnicy, Michałowka w winnickim, hrabia w Rossyi 26.5.1881, porucznik p. konnicy wojsk ross. 1853-8, czł. rady. Tow. Rolniczego Podolskiego 1898, prezes tow. Pożyczkowo-Oszczędnościowego winnickiego 1898, zaśl. 29.12.1881 w Krakowie Wandę z hr. Zamoyskich herbu Jelita, ur. 13.12.1846, właść. dóbr Mogielnica w król. Polskiem, córkę hr. Zdzisława na Wysocku z przyl., posła na sejm ustawodawczy rakuski w Wiedniu i Kromieryżu 1848-9, kapitana 5. p. ułanów wójsk polskich 1831 r., kaw. Złotego krzyża virtuti militari i Józefy z Walickich h. Łada, starościanki mszczonowskiej.
Dzieci: (1) Hr. ZDZISŁAW, ur. 1871.
(2) Hr. MARYA, ur. 1879, zaśl. 14.3.1899 w Pietniczanach Hieronimowi Sobańskiemu h. Junosza, właść. dóbr Sumówka z przyl. w pow. Olhopolskim.
(3) Hr. HELENA ur. 1888.
(4) TADEUSZ PRZEMYSŁAW MICHAŁ ur. 1839, hrabia w Rossyi 26.5.1881, właść. Dóbr Strzyżawka z przyl. w pow. Winnickim, Kniaże z przyl. w pow. Jampolskim, Hubcze, Kupina i Prutyńce w pow. Zasławskim, porucznik p. konnej gwardyi wójsk ross. 1858-9, wiceprezes tow. Rolniczego podolskiego 26.9.1898. komandor tureck. Ord. Medzidze, w godności koniuszego dworu ces. ross. W grudniu 1904 zaśl. 30.8.1886 w Warszawie Zofię z hr. Zamoyskich hr. Jelita, ur. 23.3.1866 w Pau, córkę hr. Stanisława na Maciejowicach, Podzamczu i Magnuszewie i Róży z hr. Potockich h. Pilawa.
Dzieci: (1) Hr. TADEUSZ, ur. 1887.
(2) Hr. REMIGIUSZ, ur. 1888.
(3) Hr. ZOFIA, ur. 1889.
(4) Hr. MICHAŁ, ur. 1891.
(4) Hr. ANNA, ur. 1892.
(5) Hr. HENRYK, ur. 17.3.1896.
(6) Hr. XAWERY, ur. 1903.
2. + LUDWIK GROCHOLSKI, ur. 1785, +1869, pan na Hrycowie z przyl., zaśl. Maryę z hr. Baworowskich h. Prus II., córkę Mateusza na Kopyczyńcach i Niżborku, człon. stanów galic. Z grona magnatów, c. K. Radcy austr., c. K. dyrektora dystryktu halickiego 1773, kaw. Św. Stanisława i Tekli z Rzyszczewskich h. Pobóg, kasztelanki lubaczowskiej.
Syn: + MIECZYSŁAW, ur. 1812, +22.4.1899 w Hrycowie, pan na Hrycowie z przyl. Na Wołyniu, członek komitetu włościańskiego z pow. zasławsko-wołyńskiego 1858, zaśl. Stefanię z Giżyckich h. Gozdawa, ur. 2.9.1817, +13.10.1891 w Hrycowie, córkę Ludwika na Nowosielicy i Jalańcu i Michaliny z Sobańskich h. Junosza, podczaszanki winnickiej.
Dzieci: 1) ZOFIA, ur. 1844, zaśl. Wincentemu Szemiotowi h. Łabędź odm., b. Oficerowi marynarki ross., właść. dóbr Szemiotówka w gub. Chersońskiej, a Zielińce na Wołyniu.
2)STEFAN, ur. 1850, właść dóbr Niewesioło, Kozary w Galicyi od 1901, a Hryców z przyl. Na wołyniu, zaśl. z Szwiejkowskich h. Powała, właść. dóbr Rzyszniewo z przyl., i Kołodno z przyl., w pow. Krzemienieckim, córkę Włodzimierza na Kołodnie, Ostropolu z przyl., ces. Ross. Radcy stanu, marszałka szlachty gub. Wołyńskiej 1852-6, kamerjunkra dworu ross. I Izabelli Joanny z Sobańskich h. Junosza, marszałkówny pow. Olhopolskiej.
Dzieci: (1) ADAM, ur. 1884.
(2) ZYGMUNT, ur. 1885.
(3) IZA, ur. 1887.
(4) STEFAN ur. 1890.
(5) ZOFIA, ur. 1892.
3)WŁODZIMIERZ, ur. 1857, poseł do dumy ross. 10.5. do 20.7.1906.

Na podstawie:
„Almanach Błękitny – genealogia żyjących rodów polskich”
Jerzy Hr. Dunin-Borkowski
Lwów – nakładem księgarni H. Altenberga
Warszawa – E.Wende i SKA (T.Hiż i A. Turkuł)
1908