Kazanie w czasie mszy pogrzebowej Michała Grocholskiego – 1833 r.