Liścik od Zofii z Zamoyskich Grocholskiej dla wnuka Ignacego