List od Jacka Woźniakowskiego do Zdzisławostwa Grocholskich