Maria Lubomirska i Benedykt Tyszkiewicz Ślub 28.11.1885 Przeworsk