Stawy w Puchałach pod Warszawą – majątku Adama Remigiusza – syna Tadeusza i Barbary z Czetwertyńskich Grocholskich. Ok. 1938 r.

 

 

Puchały pod Warszawą – widoczny dom rodziny Adama Remigiusza Grocholskiego – syna Tadeusza w czasie budowy. Ok. 1938 r.

 

Puchały. Ok. 1938 r.

 

 

Maria Józefa z Czetwertyńskich Grocholska, żona Michała. Ok. 1938 r.

 

Otrzymano dzięki uprzejmości Włodzimierza Grocholskiego.