O patriotyzmie cudzoziemskich żon – Jacek Woźniakowski