„Pamiętnik wołynianki” Józef Śleszyński „Wołyń” Nr 35(191) i 36(192)