Wywiad z Barbarą Grocholską-Kurkowiak

Barbara Grocholska-Kurkowiak po wojnie

Ojciec dostał nie wiem ile kul, w ręce, w brzuch i w nogę. Wynieśli go. Przebrali go za cywila, bo ojciec był w mundurze. Jak ktoś miał mundur to się ubierał w mundur. Wynieśli go, straciłam już kontakt z ojcem. Jak Mokotów już padał, poszliśmy kanałami na Śródmieście, a brat został z grupą na ochotnika,…

Grocholska-Kurkowiak Barbara (ur. 1927)

Cudowne lata Barbary Grocholskiej-Kurkowiak autorką artykułu jest Pani Halina Zdebska Barbara Grocholska urodziła się 24 sierpnia 1927 r. w Falentach pod Warszawą, w rodzinie Barbary z Czetwertyńskich Grocholskiej i płk. Adama Remigiusza Grocholskiego (oficera w Wojsku Polskim). Stanowili rodzinę dosyć liczną, gdyż miała dziewięcioro rodzeństwa (Mikołaj, Remigian, Michał, Anna, Ignacy, Franciszek, Włodzimierz, Piotr, Elżbieta). -…