Barbara z ks. Czetwertyńskich hr. Grocholska

2017-07-16

Falenty ok. 1969

Barbara z ks. Czetwertyńskich hr. Grocholska – żona Adama Remigiusza, z córką Anną i synem Piotrem na terenie znacjonalizowanego majątku Falenty. Ok. 1969 r.