2018-04-11

Grocholski Job-Jakub

Najmłodszy syn Łukasza (VIII pokolenie) i Doroty z Żelanki jest 1617 dworzaninem Mikołaja z Komorowa Strusia star chmielnickiego pozostającego natenczas w niewoli moskiewskiej i przez jego […]