2018-04-12

Grocholski Stanisław (ur. 1598) Dominikanin

In ordine O. Ambroży, drugi z rzędu syn Andrzeja i Elzbiety z Wydzgów, ur. ok. 1598 w Warwarynicach zapewne Pg. Baracza “Rys dziejow etc.” t. I […]
2018-04-12

Grocholski Stanisław (1912 – 2002)

Krótkie wspomnienie o Stanisławie Grocholskim, synu Zdzisława Dnia 8 lutego 2002 roku zmarł w Chateau de Valduc w Belgii Stanisław Bohdan hr. Grocholski – senior rodziny, […]