Jaśko z Syrokomli (Grochomli) (zm. 1361)

Piszący się też z Rudna, z Gra(e)mbienic i Korzkwi (po jej nabyciu w 1352 r.). Podsędek, potem sędzia ziemi Krakowskiej. Pieczęć jego z 1354 r. u X.X. Cystersów w Mogile pod Krakowem. Miał prawdopodobnie brata Bogutę z Rudna, który założył w Grocholicach dwór “Bogucin”, późniejszą własność proboszczów Grocholickich. Miała z nim sprawy sądowe w 1379…