2018-04-12

Jaśko z Syrokomli (Grochomli) (zm. 1361)

Piszący się też z Rudna, z Gra(e)mbienic i Korzkwi (po jej nabyciu w 1352 r.). Podsędek, potem sędzia ziemi Krakowskiej. Pieczęć jego z 1354 r. u […]