2018-09-11

Grocholski Michał (1929 – 2020)

Michał Adam Grocholski herbu Syrokomla, pseudonimy „Adam”, „Biskup” (ur. 24 grudnia 1929 w Falentach pod Warszawą) – hrabia, polski urzędnik konsularny. Syn płk. Adama Remigiusza Grocholskiego […]