Sobańska Maria z Grocholskich

2018-04-12

Grocholska-Sobańska Maria (1879-1973)

Działaczka społeczna, kronikarka, synowa Róży Sobańskiej. Urodziła się 26 stycznia 1879 roku w Piętniczanach powiatu winnickiego. Była córką Stanisława i hrabiny Wandy z Zamojskich, siostrą Zdzisława. […]