2017-07-16

Zdzisław Grocholski, Warszawa lata sześćdziesiąte XX wieku

Zdzisław hr. Grocholski – syn Stanisława, ostatni dziedzic Pietniczan. Warszawa, druga połowa lat sześćdziesiątych XX w.